زبان انگلیسی

امروزه، انگلیسی زبان اول حدود 400 میلیون نفر در سرتاسر جهان است و حدود 1 میلیارد نفر نیز از آن به عنوان زبان دوم خود استفاده می‌کنند. زبان انگلیسی در حدود 60 کشور در سرتاسر جهان به عنوان زبان رسمی شناخته شده است.

بستن
بستن