زبان انگلیسی

امروزه، انگلیسی زبان اول حدود 400 میلیون نفر در سرتاسر جهان است و حدود 1 میلیارد نفر نیز از آن به عنوان زبان دوم خود استفاده می‌کنند. زبان انگلیسی در حدود 60 کشور در سرتاسر جهان به عنوان زبان رسمی شناخته شده است.

بستن
بستن

تخفیف

تا 70 درصد

بهاره