دوره‌های آموزش زبان آلمانی

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 26

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 26 – زمان داستان این قسمت: زمانی…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 25

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 25 – گمشده در کارها داستان…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 24

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 24 – تیک تاک ساعت داستان…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 23

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 23 – بعدا می‌بینمت داستان این…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 22

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 22 – ادامه دادن به حرکت…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 21

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 21 – سال 2006 داستان این…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 20

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 20 – بعضی اوقات داستان این…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 19

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 19 – عشق در زمان جنگ سرد…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 18

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 18 – جعبه‌ی تاریخی داستان این قسمت:…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 17

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 17 – ساختن مانع داستان این قسمت:…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 16

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 16 – آینده‌ی تو را دیده‌ام داستان…

بیشتر بخوانید »

تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» – قسمت 15

نام مجموعه: تئاتر صوتی آموزش زبان آلمانی «عملیات برلین» محصولی از دویچه وله قسمت: 15 – گمشده در زمان داستان این…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن