ترانه‌های انگلیسی برای کودکان

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – قیمت اون سگ تو پنجره چقدره؟

اسم ترانه: قیمت اون سگه تو پنجره چقدره؟ (?How much is that doggie in the window)  انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – دن و پیرل

اسم ترانه: دن و پیرل (Dean and Pearl)  انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان آهنگ انگلیسی برای کودکان دانلود ویدیو دانلود متن…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – کیک شکلاتی

اسم ترانه: کیک شکلاتی (Chocolate cake)انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان آهنگ انگلیسی برای کودکان دانلود ویدیو دانلود متن ترانه دانلود برگه‌ی…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – هیکوری دیکوری داک

اسم ترانه: هیکوری دیکوری داک (Hickory dickory dock)  انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان آهنگ انگلیسی برای کودکان دانلود ویدیو دانلود متن…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – سال نو مبارک

اسم ترانه: سال نو مبارک (Happy New Year)  انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان آهنگ انگلیسی برای کودکان دانلود ویدیو دانلود متن…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – پیر دوک

اسم ترانه: پیر دوک (Grand Old Duke)  انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان آهنگ انگلیسی برای کودکان دانلود ویدیو دانلود متن ترانه…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – مگس میتونه از درخت بالا بره؟

اسم ترانه: مگس میتونه از درخت بالا بره؟ (?Can a flea climb a tree) انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان آهنگ انگلیسی…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – مسواک اتوبوسی

اسم ترانه: مسواک اتوبوسی (Brush Bus) انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان آهنگ انگلیسی برای کودکان دانلود ویدیو دانلود متن ترانه دانلود…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – قهرمانان شگفت انگیز

اسم ترانه: قهرمانان شگفت انگیز (Amazing superheros) انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان آهنگ انگلیسی برای کودکان دانلود ویدیو دانلود متن ترانه…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – پیرزنی که مگسی را قورت داد

اسم ترانه: پیرزنی که مگسی را قورت داد (An old lady who swallowed a fly) انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – پرواز از خورشید به سمت ستاره‌ها

اسم ترانه: پرواز از خورشید به سمت ستاره‌ها (Flying from the sun to the stars)  انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان آهنگ…

ترانه‌ی انگلیسی برای کودکان – همه چیز زیر دریا

اسم ترانه: همه چیز زیر دریا (Everything beneath the sea)  انگلیسی ترانه انگلیسی برای کودکان آهنگ انگلیسی برای کودکان دانلود ویدیو…
بستن
بستن