ویدیوهای انگلیسی برای کودکان

مکالمه: وسایل من کجاست؟

نام اثر:  وسایل من کجاست؟ محصول: let”s sing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی…

بیشتر بخوانید »

ویدیوی انگلیسی برای کودکان: سلام و خداحافظی

نام اثر: سلام وخداحافظی  محصول: let”s sing لینک دانلود ویدیو  شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی…

بیشتر بخوانید »

شمارش : چند سالته

نام اثر: شمارش – چندساله هستی محصول: let’s sing لینک دانلود ویدیو  شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع…

بیشتر بخوانید »

لغات: روز من

نام اثر: روز من محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی…

بیشتر بخوانید »

کلاه بزرگ کلاه کوچک

نام اثر: کلاه بزرگ کلاه کوچک محصول:englishtree لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی…

بیشتر بخوانید »

عنکبوت بند انگشتی

نام اثر: عنکبوت بند انگشتی محصول :englishtree لینک دانلود ویدیو  شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی…

بیشتر بخوانید »

لغات: منظومه شمسی

نام اثر: منظومه شمسی محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو  شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی…

بیشتر بخوانید »

میمون بزرگ میمون کوچک

تام اثر: میمون بزرگ میمون کوچک محصول :english tree لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به…

بیشتر بخوانید »

لغات: ابزارهای موسیقی

نام اثر: ابزارهای موسیقی محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو   شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی…

بیشتر بخوانید »

لغات: نقشه

نام اثر: نقشه محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای کودکان…

بیشتر بخوانید »

لغات: مشاغل 2

نام اثر: مشاغل 2 محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای…

بیشتر بخوانید »

لغات: مشاغل

نام اثر: مشاغل محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای کودکان…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن