مقالات

آموزش زبان به کودکان

لغات انگلیسی برای کودکان

  مهر 17, 1397

  لغات: چهار فصل

  نام اثر: چهار فصل محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای…
  مهر 18, 1397

  لغات: خانه

  نام اثر: خانه محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای کودکان…
  مهر 17, 1397

  لغات: احساسات

  نام اثر: احساسات محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای کودکان…
  مهر 18, 1397

  لغات: مریضی

  نام اثر: مریضی محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای کودکان…
  مهر 17, 1397

  لغات: افعال

  نام اثر: افعال محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با تکنیک جلو رفت.…
  مهر 17, 1397

  لغات: میوه و سبزیجات 2

  نام اثر: میوه و سبزیجات 2 محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش…
  مهر 18, 1397

  لغات: هالوین

  نام اثر: هالوین محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای کودکان…
  مهر 18, 1397

  لغات: اوقات فراغت

  نام اثر: اوقات فراغت محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای…
  مهر 18, 1397

  لغات: صداها

  نام اثر: صداها محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای کودکان…
  مهر 17, 1397

  لغات: لباس‌ها

  نام اثر: لباس‌ها محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای…
  مهر 17, 1397

  لغات: جغرافیا

  نام اثر: جغرافیا محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای کودکان…
  مهر 18, 1397

  لغات: مشاغل 2

  نام اثر: مشاغل 2 محصول: English Singsing لینک دانلود ویدیو شما می‌توانید با استفاده از لیست زیر به منابع آموزش انگلیسی برای…

  ترانه‌های انگلیسی برای کودکان

  ترانه‌های انگلیسی برای کودکان

  کتاب داستان انگلیسی

   مهر 12, 1397

   کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – تیرون خیانتکار

   نام کتاب: تیرون خیانتکار (Tyron the cheater) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در کودکان و همچنین…
   مهر 12, 1397

   کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – تیرون ترسناک

   نام کتاب: تیرون ترسناک (Tyron the horrible) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در کودکان و همچنین…
   مهر 12, 1397

   کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – بوریس خسته

   نام کتاب: بوریس خسته (Totally Bored Borris) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در کودکان و…
   مهر 12, 1397

   کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – دیگر تنها نخواهم بود

   نام کتاب: دیگر تنها نخواهم بود (Never lonely again) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در…
   مهر 12, 1397

   کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – ماجراجویی‌های والدو

   نام کتاب: ماجراجویی‌های والدو (Waldo adventure) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در کودکان و همچنین بزرگسالان…
   مهر 12, 1397

   کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – ده خرگوش کوچولو

   نام کتاب: ده خرگوش کوچولو (Ten little bunnies) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در کودکان و…

   الفبای انگلیسی، اعداد و حیوانات

    مهر 12, 1397

    ویدیوهای کودکان: شمردن اعداد یک تا صد

    نام اثر: شمردن اعداد یک تا صد برای کودکان محصول: Dream English لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی…
    مهر 12, 1397

    ویدیوی کودکان: الفبای انگلیسی

    نام اثر: الفبای انگلیسی محصول: Dream English لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با تکنیک جلو…
    مهر 13, 1397

    ویدیوی کودکان: شمردن اعداد

    نام اثر: شمارش اعداد محصول: English Tree TV لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با…
    مهر 11, 1397

    الفبای انگلیسی برای کودکان

    نام اثر:  الفبای انگلیسی برای کودکان محصول: Dream English لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به…
    مهر 16, 1397

    ویدیوی کودکان: اعداد

    نام اثر: اعداد محصول: Dream kids لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با تکنیک جلو رفت.…
    مهر 13, 1397

    ویدیوی کودکان: شمارش

    نام اثر: شمارش عددها محصول: English Tree TV لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با…
    مهر 11, 1397

    یادگیری الفبای انگلیسی برای کودکان

    نام اثر: یادگیری الفبای انگلیسی برای کودکان محصول: Dream English لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری…
    مهر 12, 1397

    ویدیوی کودکان: موزیک حیوانات

    نام اثر: حیوانات انگلیسی برای کودکان  محصول: English tree TV لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به…
    مهر 12, 1397

    ویدیوی کودکان: مزرعه حیوانات

    نام اثر: مزرعه حیوانات انگلیسی برای کودکان  محصول: English tree TV لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری…
    مهر 11, 1397

    الفبای ریتمیک انگلیسی برای کودکان

    نام اثر:  الفبای ریتمیک انگلیسی برای کودکان محصول: Dream English لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری…
    مهر 11, 1397

    الفبای انگلیسی

    نام اثر:  الفبای انگلیسی محصول: Dream English لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با…
    مهر 11, 1397

    الفبای انگلیسی همراه با موزیک

    نام اثر:  الفبای انگلیسی همراه با موزیک برای کودکان محصول: Dream English لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان…

    لباس‌ها، رنگ‌ها و میوه‌ها

     مهر 13, 1397

     ویدیوی کودکان: لباس‌ها

     نام اثر: لباس‌هاانگلیسی برای کودکان  ویدیوهای انگلیسی برای کودکان محصول: ELF learning لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان…
     مهر 16, 1397

     ویدیوی کودکان: میوه‌ها

     نام اثر: میوه‌ها محصول: English Tree TV لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با تکنیک جلو…
     مهر 13, 1397

     ویدیوی کودکان: دنیای رنگ

     نام اثر: دنیای رنگ محصول: English Tree TV لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با…
     مهر 16, 1397

     ویدیوی کودکان: میوه‌ها

     نام اثر: میوه‌ها محصول: English Tree TV لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با تکنیک جلو…
     مهر 13, 1397

     ویدیوی کودکان: سوال و جواب مرتبط با لباس

     نام اثر: سوال و جواب مرتبط با لباسای کودکان  ویدیوهای انگلیسی برای کودکان محصول: ELF learning لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان…
     مهر 16, 1397

     ویدیوی کودکان: میوه‌های رنگارنگ

     نام اثر: میوه‌ها  محصول: English Tree TV  لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با تکنیک جلو…
     مهر 12, 1397

     ویدیوی کودکان: موزیک لباس‌ها

     نام اثر: لباس‌هاانگلیسی برای کودکان  محصول: Elf learning لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان…
     مهر 13, 1397

     ویدیوی کودکان: رنگ میوه‌ها

     نام اثر: رنگ میوه‌ها محصول: English Tree TV لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با…
     مهر 13, 1397

     ویدیوی کودکان: رنگ‌ها

     نام اثر: رنگ‌ها محصول: English Tree TV لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری به کودکان باید با تکنیک جلو…
     مهر 13, 1397

     ویدیوی کودکان: لباس‌ها

     نام اثر: لباس‌هاانگلیسی برای کودکان  ویدیوهای انگلیسی برای کودکان محصول: ELF learning لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان…
     مهر 13, 1397

     ویدیوی کودکان: جملات مرتبط با لباس‌ها

     نام اثر: جملات مرتبط با لباس‌ها  انگلیسی برای کودکان  ویدیوهای انگلیسی برای کودکان محصول: ELF learning لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان…
     مهر 13, 1397

     ویدیوی کودکان: رنگ‌های حیوانات

     نام اثر: رنگ‌های حیوانات کودکان  ویدیوهای انگلیسی برای کودکان محصول: Dream english kids لینک دانلود ویدیو برای آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی…
     بستن
     بستن