آیلتس

موضوعات و سوالات بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس – تسک دوم

مهارت speaking آیلتس: دانش داوطلب در صحبت کردن عمومی و موضوعی با مصاحبه کننده در عرضه ۱۱ تا ۱۴ دقیقه بررسی و ارزشیابی می شود. از نظر برخی، یکی از سخت ترین بخش های آزمون است. چرا که شما می بایست با یک مصاحبه کننده در موضوعات مختلف صحبت کنید و نظرات خود را نیز از جنبه های مختلفی ساپورت و develop‌e کنید. در این بخش نیز همانند بخش نوشتاری، اهمیتی ندارد که شما منطقی و عقلایی صحبت کنید. مهم آن است که بتوانید درست و دقیق و بدون اشکالات گرامری حرف بزنید و از جنبه های مختلف به یک موضوع نگاه کرده و نظر خود را بیان کنید. مثلا از شما سوال می شود که چه غذایی دوست دارید . بهترین جایی که دیدید کجا بوده است یا دوست داریددر آینده در چه کسب و کاری فعال شوید. تمام صحبت هایی که در ۳ بخش زیر ارائه می کنید، ضبط می شود تا توسط ۲ ممتحن، بررسی و نمره دهی شود.

  • در بخش اول از شما خواسته می شود که به پرسش های عمومی درباره خود و خانواده پاسخ دهید. این قسمت ۴ تا ۵ دقیقه به طول می انجامد و پاسخ به برخی از پرسش ها در حد یک کلمه یا یک جمله خواهد بود.
  • در بخش دوم به شما کارتی داده می شود که موضوعی روی آن نوشته شده است و شما ۲ دقیقه وقت دارید که درباره آن موضوع فکر کنید و ظرف ۵ دقیقه درباره ان صحبت کنید.
  • در بخش سوم، درباره موضوعی که در بخش دوم مطرح شده بود، از شما سوالاتی پرسیده می شود که می بایست ظرف ۴ تا ۵ دقیقه به آن پاسخ دهید. تفاوت بخش دوم با سوم این است که در بخش دوم،‌تنها شما هستید که صحبت می کنید و مصاحبه کننده، وارد بحث به شما نمی شود.

موضوعات و سوالات پرسیده شده در تسک دوم بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس را می‌توانید در زیر مطالعه کنید. با خواندن و مطالعه‌ی این موضوعات و سوالات، خودتان را برای آزمون آیلتس آماده کنید و سعی کنید برای تمامی موضوعات از پیش ذهنیت مناسبی داشته باشید. 

یک مکالمه‌ی رو در رو با ممتحن به مدت 3-4 دقیقه

در تسک دوم بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس، به شما یک کارت موضوعی داده خواهد شد. به شما یک دقیقه فرصت داده خواهد شد که خود را آماده کنید و سپس چیزی که می‌خواهید بگویید را در 1-2 دقیقه بصورت رو در رو با ممتحن در میان بگذارید. بیشتر موضوعات درباره اتفاقات و رویدادهایی درباره‌ی شما و مواردی هستند که در زندگی شما رخ داده‌اند. در زیر لیستی از موضوعات متداول در این بخش را برای شما آماده‌ کرده‌ایم.

سوالات و موضوعات تسک اول بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس

سوالات و موضوعات تسک دوم بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس

سوالات و موضوعات تسک سوم بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس

Art

Describe a piece of art you like. You should say:

what the work of art is – when you first saw it – what you know about it – and explain why you like it.

Book

Describe a book you have recently read. You should say:

what kind of book it is – what it is about – what sort of people would enjoy it – and explain why you liked it.

Communication

Describe a piece of advice you recently received. You should say:

when this happened – who gave you the advice – what the advice was – and explain how you felt about the advice.

Daily Routine

Describe a time of the day you like. You should say:

what time of day it is – what you do at that time – who you are usually with – and explain why you like it.

Exercise

Describe an exercise you know. You should say:

what it is how it is done – when you first tried it – what kind of people it is suitable for – and explain why you think it is a good exercise.

Family

Describe a member of the your family you get on well with. You should say:

who it is what relationship you have to that person – what that person is like – what you do together – and explain why you get on so well.

Gift

Describe a gift you recently gave to someone. You should say:

who you gave it to – what kind of person he/she is – what the gift was – what occasion the gift was for – and explain why you chose that gift.

Hobby

Describe an interesting hobby. You should say:

what it is – what kind of people do it – how it is done – and explain why you think it is interesting.

Internet

Describe a useful website. You should say:

what it is – how often you visit it – what kind of site it is – what kind of information it offers – and explain why you think it is useful.

Journey

Describe a journey that didn’t go as planned. You should say:

where you were going – how you were travelling – who you were with – what went wrong – and explain what you would do differently.

Kindness

Describe a person you know who is kind. You should say:

who it is – how you know this person – what sort of person he/she is – and explain why you think they are kind.

Language

Describe a language you have learned. You should say:

what it is – when you started learning – how you learned it – what was difficult about it and – why you decided to learn that language.

Music

Describe a song you like. You should say:

what kind of song it is – what the song is about – when you first heard it – and explain why you like it.

News

Describe some good news you recently received. You should say:

what the news was – how you received the news – who gave it to you – and explain why this was good news.

Old people

Describe an old person you know. You should say:

who this person is – how old he/she is – what this person is like – and explain why you like this person.

Photograph

Describe a photograph you like. You should say:

what can be seen in the photo – when it was taken who took it – and explain why you like it.

Respect

Describe someone you respect. You should say:

who the person is – how you know about this person – what this person does – what this person is like – and explain why you respect this person.

Sport

Describe a sports you would like to learn. You should say:

what it is – what equipment is needed for it – how you would learn it – and explain why you would like to learn this sport.

Travel

Describe a place you have recently visited. You should say:

where you went – who you went with – how you got there – and explain why you enjoyed it.

Unexpected

Describe an unexpected event. You should say:

what it was – when it happened – who was there – why it was unexpected – and explain why you enjoyed it.

Vocation

Describe a vocation you think is useful to society. You should say:

what it is – what it involves – what kind of people usually do this work – and explain why you think it is useful to society.

Water

Describe a place near water. You should say:

where it is – how you get there – how often you do there – what you can do there – and explain why you like it.

Your Favourite Shop

Describe your favourite shop. You should say:

where it is – how often you go there – what it sells – and explain why you think it is a good shop.

Zoo

Describe a place with animals. You should say:

where it is – how you heard of it – what animals can be seen – and explain why it might be an interesting place to visit.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن