آیلتس

موضوعات و سوالات بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس – تسک سوم

مهارت speaking آیلتس: دانش داوطلب در صحبت کردن عمومی و موضوعی با مصاحبه کننده در عرضه ۱۱ تا ۱۴ دقیقه بررسی و ارزشیابی می شود. از نظر برخی، یکی از سخت ترین بخش های آزمون است. چرا که شما می بایست با یک مصاحبه کننده در موضوعات مختلف صحبت کنید و نظرات خود را نیز از جنبه های مختلفی ساپورت و develop‌e کنید. در این بخش نیز همانند بخش نوشتاری، اهمیتی ندارد که شما منطقی و عقلایی صحبت کنید.

مهم آن است که بتوانید درست و دقیق و بدون اشکالات گرامری حرف بزنید و از جنبه های مختلف به یک موضوع نگاه کرده و نظر خود را بیان کنید. مثلا از شما سوال می شود که چه غذایی دوست دارید . بهترین جایی که دیدید کجا بوده است یا دوست داریددر آینده در چه کسب و کاری فعال شوید. تمام صحبت هایی که در ۳ بخش زیر ارائه می کنید، ضبط می شود تا توسط ۲ ممتحن، بررسی و نمره دهی شود.

  • در بخش اول از شما خواسته می شود که به پرسش های عمومی درباره خود و خانواده پاسخ دهید. این قسمت ۴ تا ۵ دقیقه به طول می انجامد و پاسخ به برخی از پرسش ها در حد یک کلمه یا یک جمله خواهد بود.
  • در بخش دوم به شما کارتی داده می شود که موضوعی روی آن نوشته شده است و شما ۲ دقیقه وقت دارید که درباره آن موضوع فکر کنید و ظرف ۵ دقیقه درباره ان صحبت کنید.
  • در بخش سوم، درباره موضوعی که در بخش دوم مطرح شده بود، از شما سوالاتی پرسیده می شود که می بایست ظرف ۴ تا ۵ دقیقه به آن پاسخ دهید. تفاوت بخش دوم با سوم این است که در بخش دوم،‌تنها شما هستید که صحبت می کنید و مصاحبه کننده، وارد بحث به شما نمی شود.

تسک سوم بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس بدین شکل است:

انجام یک بحث با ممتحن به مدت 4-5 دقیقه

سوالات و موضوعات متداول تسک سوم بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس:

سوالات و موضوعات تسک اول بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس

سوالات و موضوعات تسک دوم بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس

سوالات و موضوعات تسک سوم بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس

Art

What kind of art do you enjoy? What are the tradition art forms in your country? What makes a good painting? Do you think children should study art at school? How can children benefit from learning art? How has art changed in the last few decades in your country?

Clothes

Can clothing tell you much about a person? Why do some companies ask their staff to wear uniforms? What are the advantages and disadvantages of having uniforms at work? When do people wear traditional clothing in your country? How have clothes fashions change in your country over the last few decades? What is the difference between clothes that young people and old people like to wear?

Education

What makes a good student? What role should the teacher have in the classroom? Do you think computers will one day replace teachers in the classroom? How has teaching changed in your country in the last few decades? What is the difference between the way children learn and the way adults learn? How can a teacher make lessons for children more interesting?

Family

Is family important in your country? How has the size of the family changed in the last few decades in your country? How do you think the family will change in the future? What role do grandparents play in the family in your country? Who do you think should be responsible for the care of the elderly, the family or the government?

Food

Do you think diet is important? What is a balanced diet? What is the typical diet of people in your country? Do many people eat in restaurants in your country? Why do some people enjoy eating out? What’s the difference between restaurant food and home cooked food?

Health

How can people improve their health? Do elderly people do much exercise in your country? Do you think all illness can be prevented? Do you think there will be less illness in the future? Do you think health care should be free? What makes a good doctor?

Internet

Do most people have a computer at home in your country? Do you think all information on the internet is true? How can people find reliable information on the internet? How has the internet changed the way we live? How has the internet changed the way we work? Do you think the internet is safe for children to use unsupervised?

Media & News

Do you believe everything you read in the newspapers? How do most people get their news in your country? How do you think people will get their news in the future? How has TV changed our lives? Do you think TV influences the way we think? Should children be allowed to watch a lot of TV? Are all people on TV famous? Do you think famous people have a responsibility to act as role models for the younger generation?

Nature

What are the main environmental problems in your country? Why should people be concerned about the environment? How can people protect the environment? Do you think money should be spent on protecting animals? Do you think more should be done to protect natural beauty spots in your country?

Society

What social problems are there in your country? What can be done to alleviate poverty? Are there many charities in your country? What is the difference between major crime and minor crime? Do you think all criminals should go to prison? Why do so many people move to live in cities? What problems does over population cause?

Travel

Why do some people prefer to travel abroad rather than in their own country? Do you think traveling to another country can change the way people think? Do you think it is good for children to experience life in a foreign country? How have holidays changed over the past few decades? Do you think it is safer to travel now than in the past?

Work

Do you think job satisfaction is more important than salary when choosing a job? What skills do you think are needed to get a good job these days? Do you think women should be able to do all the same jobs that men do? How has technology changed the way we work? What is the difference between white collar and blue collar jobs? What jobs do you think are most valuable to society?

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن