زبان آلمانی

سه خوک کوچولو – داستان کوتاه آلمانی همراه با ترجمه

یکی از راههای یادگیری زبان آلمانی، خواندن متون کوتاه است. شما با خواندن یک متن، موارد متنوعی را یاد می‌گیرید؛ بزرگ شدن دایره لغات، ساختارهای زبانی، گرامر، اصطلاحات و عبارات و شیوه‌ی صحیح به کار رفتن کلمات در جمله‌ها از جمله مواردی هستند که با خواندن متن به دست می‌آید. سعی کنید در ابتدا متن را بدون نگاه کردن به ترجمه بخوانید و اگر کلمه‌ای را نمی‌دانید تلاش کنید که معنی آن را با توجه به متن پیدا کنید. سپس در آخر ترجمه را ببینید و درک خود از مطلب را با ترجمه به قیاس بگذارید. داستان کوتاه آلمانی کپی شده از فریدلینگو

آلمانی را می‌توان به شیوه‌های متعددی یاد گرفت. استفاده از اپلیکیشن‌های گوناگون که می‌توان آنها را روی گوشی نصب کرد، گوش دادن به پادکست‌های مختلف، وب سایت‌های آموزشی و فیلم‌ها و شوهای تلویزیونی و سینمایی از جمله مواردی هستند که به کمک شما می‌آیند. فریدلینگو کار را برای شما راحت کرده است و اینجا ما تمامی منابع را در اختیار شما قرار داده‌ایم. برای خواندن کل متن‌های آلمانی در سطوح مختلف، می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

Es war einmal eine Schweinemutter, die hatte drei kleine Schweinchen. Sie hat sie sehr geliebt, aber es war nicht genug Essen für alle da, also hat sie sie in die Welt geschickt, um ihr eigenes Glück zu suchen.

ترجمه

روزی روزگاری یک خوک مادر سه تا بچه خوک داشت. او عاشق آنها بود، اما غذای کافی برای همه‌ی آنها نداشت. پس آنها را از خانه بیرون کرد تا دنبال زندگی خودشان بروند.

Das erste kleine Schweinchen beschloss in den Süden zu gehen. Als er die Straße entlang lief, traf er einen Bauern, der ein Bündel Stroh trug, also fragte er den Mann freundlich: “Können Sie mir bitte das Stroh geben, damit ich mir ein Haus bauen kann?”

ترجمه

اولین خوک کوچولو تصمیم گرفت به جنوب برود. او در مسیر کشاورزی را دید که بقچه‌ای از کاه را حمل می‌کرد. خوک کوچولو مودبانه پرسید:«میشه لطفا کاه رو به من بدی، که بتونم یه خونه بسازم؟»

Weil das kleine Schweinchen “bitte” sagte, gab der Bauer ihm das Stroh und das kleine Schweinchen baute daraus ein schönes Haus. Das Haus hatte Strohwände, einen Strohboden und innen… ein bequemes Strohbett.

ترجمه

از آنجایی که خوک کوچولو گفت «لطفا»، کشاورز کاه را به او داد، و خوک کوچولو یک با آن یک خانه‌ی زیبا ساخت. دیوارهای خانه از کاه بود، کف و داخل خانه نیز از کاه بود…یک تخت خواب راحت از کاه.

Gerade als das kleine Schweinchen mit dem Hausbau fertig war und sich für ein Nickerchen in sein Strohbett legte, kam der große böse Wolf zu dem Haus. Er roch das Schweinchen in dem Haus und ihm lief das Wasser im Mund zusammen. “Mmmmm… Brot mit Speck!”

ترجمه

درست همین که خوک کوچولو ساختن خانه را تمام کرد و خواست بر روی تخت خواب کاهی‌اش دراز بکشد و چرت بزند، گرگ درشت بدجنس به خانه آمد. گرگ بوی خوک را داخل خانه حس کرد، و دهنش شروع کرد به آب افتادن. «اممممم….نان با گوشت خوک».

Also klopfte der Wolf an die Tür des Strohhauses und sagte: “Kleines Schwein! Kleines Schwein! Lass mich herein! Lass mich herein!”

ترجمه

گرگ در ساخته شده از کاه را زد و گفت :«خوک کوچولو! خوک کوچولو! بزار بیام تو! بزار بیام تو».

Aber das kleine Schweinchen sah die lange Nase des Wolfes durch das Schlüsselloch und antwortete: “Nein! Nein! Nein! Ich lass dich nicht herein!”

ترجمه

اما خوک کوچولو پنجه‌های بزرگ گرگ را از سوراخ کلید دید و جواب داد :«نه!نه!نه! نمی‌زارم بیای تو!».

Dann zeigte der Wolf seine Zähne und sagte: “Ich werde husten und prusten und dir dein Haus zusammen pusten!”

ترجمه

گرگ دندان‌هایش را نشان داد و گفت :«پس فوت می‌کنم و خونه‌ت رو خراب می‌کنم!».

داستان آلمانی

Also hustete und prustete er und pustete das Haus zusammen und das kleine Schweinchen rannte zurück nach Hause zu seiner Mutter.

ترجمه

پس گرگ فوت کرد و خانه‌ را خراب کرد، و خوک کوچولو به سمت خانه پیش مادرش پا به فرار گذاشت.

Das zweite kleine Schweinchen beschloss in den Norden zu gehen. Als er die Straße entlang lief, traf er einen Bauern, der ein Bündel Holz trug, also fragte er den Mann freundlich: “Entschuldigen Sie, kann ich das Holz haben, um ein Haus zu bauen?”

ترجمه

خوک کوچولوی دومی تصمیم گرفت به شمال برود. همین که در مسیر در حال رفتن بود به کشاورزی برخورد که بقچه‌ای چوب را حمل می‌کرد، مودبانه از آن مرد پرسید :«ببخشید، میشه لطفا این چوب‌ها رو به من بدی تا بتونم یه خونه بسازم؟».

Weil das kleine Schweinchen “entschuldigen Sie” sagte, gab der Bauer ihm das Holz und das kleine Schweinchen baute daraus ein schönes Haus. Das Haus hatte Holzwände, einen Holzboden und innen… einen schweren Holztisch.

ترجمه

از آنجایی که این خوک کوچولو گفت «ببخشید»، کشاورز به او چوب‌ها را داد، و خوک کوچولو با آن چوبها یک خانه ساخت. دیوارهای خانه از چوب بود، کف خانه و داخل خانه نیز از چوب بود… و یک میز چوبی سنگین وجود داشت.

Gerade als das kleine Schweinchen mit dem Hausbau fertig war und Blumen auf seinen schweren Holztisch stellte, kam der große böse Wolf zu dem Haus. Er roch das Schweinchen in dem Haus und sein Magen begann zu knurren. “Mmmmm… Schweinebraten!”

ترجمه

همین که خوک کوچولو ساختن خانه را تمام کرد و گل‌ها را روی میز چوبی سنگین گذاشت، گرگ درشت بدجنس به خانه نزدیک شد. گرگ بوی خوک را در داخل خانه حس کرد و شکمش شروع به سر و صدا کردن کرد. «اممممم… گوشت خوک».

Also klopfte der Wolf an die Tür des Holzhauses und sagte: “Kleines Schwein! Kleines Schwein! Lass mich herein! Lass mich herein!”

ترجمه

گرگ در ساخته شده از چوب را زد و گفت :«خوک کوچولو! خوک کوچولو! بزار بیام تو! بزار بیام تو»

داستان آلمانی

Aber das kleine Schweinchen sah die lange Nase des Wolfes durch das Schlüsselloch und antwortete: “Nein! Nein! Nein! Ich lass dich nicht herein!”

ترجمه

اما خوک کوچولو دماغ دراز گرگ را از سوراخ کلید دید و جواب داد :«نه!نه!نه! نمی‌زارم بیای تو!».

Dann zeigte der Wolf seine Zähne und sagte: “Ich werde husten und prusten und dir dein Haus zusammen pusten!”

ترجمه

گرگ دندان‌هایش را نشان داد و گفت :«پس فوت می‌کنم و خونه‌ت رو خراب می‌کنم!».

Also hustete und prustete er und pustete das Haus zusammen und das kleine Schweinchen rannte nach Hause zu seiner Mutter — die war nicht glücklich!

ترجمه

پس خانه را خراب کرد و خوک کوچولو به سمت مادرش به خانه فرار کرد… مادری که خوشحال نبود.

Das dritte kleine Schweinchen beschloss in den Westen zu gehen. Als er die Straße entlang lief, traf er einen Bauern, der eine Ladung Ziegelsteine trug, also fragte er den Mann freundlich: “Hallo der Herr, kann ich ein paar dieser Ziegelsteine haben, um ein Haus zu bauen?”

ترجمه

خوک کوچولوی سوم تصمیم گرفت به غرب برود. در حال حرکت در مسیر با یک کشاورز برخورد کرد که یک بقچه آجر حمل می‌کرد، پس مودبانه از مرد پرسید :«سلام آقا! میشه لطفا چند تا از این آجرها رو به من بدی که باهاش خونه بسازم؟».

Der Bauer mochte es, dass er “Herr” genannt wurde, also gab er dem kleinen Schweinchen ein paar Ziegelsteine und das kleine Schweinchen baute daraus ein schönes Haus. Das Haus hatte Ziegelwände, einen Ziegelboden und innen… einen großen Ziegelkamin.

ترجمه

کشاورز از اینکه او را آقا خطاب کرده بود خوشش آمد، پس چند تا آجر به خوک کوچولو داد و خوک کوچولو با آجرها یک خانه‌ی زیبا ساخت. خانه دیوارهای آجری داشت، کف و داخل نیز از آجر بود… و یک شومینه‌ی بزرگ آجری.

Gerade als das kleine Schweinchen mit dem Hausbau fertig war und einen großen Topf Suppe auf dem Steinkamin kochte, kam der große böse Wolf zu dem Haus. Er roch das Schweinchen in dem Haus und leckte sich die Lippen. “Mmmmm… Schweinekotelett mit Barbecue Sauce und grünen Bohnen!”

ترجمه

همین که ساختن خانه تمام شد و خوک کوچولو مشغول پختن یک قابلمه‌ی بزرگ سوپ در شومینه بود، گرد درشت بدجنس به خانه نزدیک شد. گرگ بوی خوک داخل خانه را حس کرد و لب‌هایش را لیسید:«امممم….گوشت خوک با سس کباب و لوبیا سبز!».

Also klopfte der Wolf an die Tür des Ziegelhauses und sagte: “Kleines Schwein! Kleines Schwein! Lass mich herein! Lass mich herein!”

ترجمه

گرگ در ساخته شده از آجر را زد و گفت :«خوک کوچولو! خوک کوچولو! بزار بیام تو! بزار بیام تو»

Aber das kleine Schweinchen sah die großen Ohren des Wolfes durch das Schlüsselloch und antwortete: “Nein! Nein! Nein! Ich lass dich nicht herein!”

ترجمه

اما خوک کوچولو گوشهای بزرگ گرگ را از سوراخ کلید دید و جواب داد :«نه!نه!نه! نمی‌زارم بیای تو!».

Dann zeigte der Wolf seine Zähne und sagte: “Ich werde husten und prusten und dir dein Haus zusammen pusten!”

ترجمه

گرگ دندان‌هایش را نشان داد و گفت :«پس فوت می‌کنم و خونه‌ت رو خراب می‌کنم!»

Er hustete und prustete. Er prustete und hustete. Und er hustete und hustete und er prustete und prustete; aber er konnte das Haus nicht zusammen pusten. Er war schließlich so außer Atem, dass er nicht mehr husten und nicht mehr prusten konnte.

ترجمه

او زور کرد و زور کرد و زور کرد. همچنان زور کرد. اما نتوانست خانه را خراب کند. آخرش نفس کم آورد و دیگه نتوانست فوت کند و زورش به خراب کردن خانه نرسید.

Das kleine Schweinchen rührte seinen großen Topf Suppe um und lachte.

ترجمه

خوک کوچولو کاسه سوپش را سر کشید و شروع کرد به خندیدن.

Aber der Wolf hatte so einen Hunger auf Schweinekoteletts… er gab nicht auf! Er schlich sich hinter das Haus und kletterte auf das Dach. “Jetzt werde ich das Schwein mit Sicherheit kriegen!”

ترجمه

اما گرگ گرسنه‌ی گوشت خوک بود…دست از کار بر نداشت! رفت پشت خانه و از سقف بالا رفت.:«الان این خوک رو میگیرم، مطمئنم!»

Der Wolf rutsche den großen Ziegelschornstein herunter und landete… Plumps! … Mit dem Po zuerst in dem großen Suppentopf des kleinen Schweinchens… der nun sehr heiß war! Der Wolf heulte und sprang aus dem Topf, rannte aus dem Haus heraus und die Straße hinunter und hielt dabei seinen verbrannten Po.

ترجمه

گرگ از مسیر آجری دودکش به پایین خزدید و …تلپ! افتاد. اول به درون کاسه سوپ خوک کوچولو افتاد، که خیلی داغ بود! گرگ از داخل کاسه‌ سوپ پرید بیرون و از خانه خارج شد و از جاده فرار کرد در حالی که پشت سوخته شده‌اش را گرفته بود.

 

Das kleine Schweinchen rief seine Mutter und seine zwei Brüder mit seinem Ziegelhandy an und lud sie zu einem köstlichen Abendessen mit Wolfs-Po-Suppe ein.داستان آلمانی

ترجمه

خوک کوچولو مادر و دو برادرش را با گوشی موبایل آجری‌اش صدا کرد و آنها را به یک شام خوشمزه با سوپ ماتحت گرگ دعوت کرد.

Die Wolfs-Po-Suppe war so lecker, dass schon bald alle im Umkreis von einhundert Meilen den Wolf fangen wollten, damit er auch in ihrer Suppe sitzen konnte. Der arme Wolf musste weit weg in den tiefen dunklen Wald laufen, wo er in Ruhe und Frieden leben konnte.

ترجمه

سوپ ماتحت گرگ آنقدر خوشمزه بود که همگی در صد مایلی آن منطقه دنبال گرگ بودند که از ماتحتش برای سوپ استفاده کنند. گرگ بیچاره مجبور شد به دور دور در جنگل پناه ببرد که بتواند آنجا در آرامش و صلح زندگی کند.

یک مورد دیگر، شما می‌توانید در این لینک به منبع بزرگی از متون کوتاه آلمانی همراه با ترجمه دسترسی پیدا کنید.

برچسب ها

یک نظر

  1. با سلام و احترام
    لطفا کتاب داستان کودک بیشتری در سایت بگذارید.

    ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن