زبان آلمانی

50 فعل پر استفاده‌ی آلمانی همراه با مثال

زبان آلمانی یکی از زبانهای پر تقاضا در دنیاست که بسیاری در حال یادگیری آن هستند. برای یادگیری زبان آلمانی راههای بسیاری وجود دارد؛ در اینترنت وب سایت‌ها و منابع بسیاری برای آموزش وجود دارند که هر کدام منابع متفاوت و رایگانی را در اختیار زبان آموز قرار می‌دهند. همچنین اپلیکیشن‌های یادگیری وجود دارند که می‌توانید به رایگان از آنها استفاده کنید. برای تقویت مهارت‌های زبان آلمانی نیز می‌توانید از پادکست‌های مختلف و کانال‌های یوتیوب استفاده کنید.

در این پست ما لیست  فعل پر تکرار زبان آلمانی را برای شما برشمرده‌ایم که طبق حروف الفبا چیده‌ شده‌اند؛ برای هر کدام از این افعال یک مثال هم آورده‌ایم تا درک بهتری از نحوه‌ی بکارگیری آن داشته باشید. و البته، شما می‌توانید در این لینک به منبع بزرگی از متون کوتاه آلمانی همراه با ترجمه دسترسی پیدا کنید.

جواب دادن
antworten
.Er antwortet nicht
کار کردن
arbeiten
.Er arbeitet heute
مشخص کردن
bedeuten
?Was bedeutet dieses Wort
شروع کردن
beginnen
?Wann beginnt der Film
دریافت کردن
bekommen
?Was bekommen Sie
سفارش دادن
bestellen
.Er bestellt es online
بازدید کردن
besuchen
.Wir besuchen meine Tante in Berlin
پرداخت کردن
bezahlen
?Bezahlen wir jetzt
ماندن
bleiben
.Wir bleiben hier
آوردن
bringen
.Ich bringe Sie zum Flughafen
تشکر کردن
danken
.Ich danke Ihnen
فکر کردن
denken
?Was denken Sie darüber
خوردن
essen
?Wann isst du zu Mittag
مسافرت کردن
fahren
.Ich fahre morgen nach Dresden
پیدا کردن
finden
?Wie finden Sie den Film
پرواز کردن
fliegen
.Er fliegt nach Boston
درخواست کردن
fragen
?Fragst du mich
دادن
geben
?Wann gibst du ihm das Buch
رفتن
gehen
.Wir gehen ins Kino
کمک کردن
helfen
!Helfen Sie mir
شنیدن
hören
?Hörst du die Musik
خریدن
kaufen
.Ich kaufe die Postkarte
آمدن
kommen
?Wann kommt er nach Hause
هزینه داشتن
kosten
?Was kostet das Buch
خواندن
lesen
.Ich lese die Zeitung
دوست داشتن
lieben
.Ich liebe dich
ساختن
machen
?Was macht er
بردن
nehmen
?Nehmt ihr das Geld
باز کردن
öffnen
.Sie öffnet die Tür
امتحان کردن
probieren
.Probieren geht über Studieren
باران باریدن
regnen
.Es regnet heute
مسافرت کردن
reisen
.Er reist nach Teneriffa
گفتن
sagen
.Er sagt nein
خوابیدن
schlafen
.Wir schlafen gut
مزه
schmecken
!Das schmeckt
نوشتن
schreiben
.Er schreibt eine Mail
شنا کردن
schwimmen
.Er schwimmt gern
دیدن
sehen
.Ich sehe ihn nicht
ارسال کردن
senden
.Er sendet eine E-Mail
قرار دادن
setzen
.Er setzt sich
آواز خواندن
singen
.Sie singt sehr schön
بازی کردن
spielen
.Hans spielt Fußball
صحبت کردن
sprechen
.Ich spreche Deutsch
جستجو کردن
suchen
?Was suchst du
نوشیدن
trinken
.Ich trinke lieber Kaffee
فراموش کردن
vergessen
.Ich vergesse den Namen
فهمیدن
verstehen
.Er versteht Deutsch
منتظر ماندن
warten
.Sie wartet auf den Bus
ساکن شدن
wohnen
.Mein Vater wohnt in Hamburg
نشان دادن
zeigen
.Ich zeige Ihnen, wo das ist

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن